Dopravně bezpečnostní akce “ RYCHLÝ PRACHY“

Dnes ráno jsem při cestě do práce přecházel jednosměrnou Revoluční ulici v Liberci. Jako už 12 let, každý den před tím. Pokud je hustý provoz přejdu po přechodu, pokud nic nejede přeběhnu co nejrychleji, aby auta nemusela zbytečně zastavovat. Jsem taky řidič a proto vždy upřednostňuji plynulost provozu, před mou předností chodce. Dnes byla přeci jen drobná změna. Jeden ze dvou „číhajících“ dopravních policistů na osamělé ulici, za mnou vyběhl pane, pane….

Věděl jsem hned, že tento sotva osmnáctiletý mladík č.320823 mě nejde ani pomoci ani mě nebude chránit. „Proč jste nepoužil přechod pro chodce“ ptá se mladík. „Protože tu žádný není“ odpovídám mu celkem logicky. „Je ale v blízkosti 50m a vy jste tedy povinen ho použít“. „A to i v případě že nejede žádné auto a že kromě nás dvou a vaší kolegyně není nikde ani živáčka?“ odpovídám mu. Mladík se pokusil na chvíli zamyslet, ale hned to vzdal a pokračoval v úřední dikci: „Porušil jste paragraf 54/1 a já vám mohu uložit pokutu až ve výši 2.000,- Kč“. Snažil jsem se argumentovat jak to šlo, mladík to chvílemi i chápal, ale odvolával se na svou práci a své nadřízené. Tak jsem dnes ráno, spolu ještě asi s 20 důchodci, obdržel od policie složenku na 200,- Kč.

Nezbývá mi než se obrátit na tiskovou mluvčí paní Suchánkovou s následujícími dotazy:

Dne 20.7.2010.v 7:30 hod. probíhala v Revoluční ulici policejně
dopravní akce (vůz Škoda Octavia SPZ:2L4 7483, policista č.320823),
kde dva dopravní policisté pokutovali chodce ze nepoužití přechodu pro
chodce při přecházení jednosměrné ulice. Rád bych znal název akce,
případně její výsledek.

Dále bych se chtěl informovat, kolik se v roce 2010 a v roce 2009
stalo v Liberci dopravních nehod typu, srážka vozidla s chodcem a
kolik se těchto dopravních nehod stalo v Revoluční ulici.

Počkáme na odpověď, ale předpokládám, že se jednalo o preventivní bezpečnostně dopravní akci… a tak dále. Dnes mě příslušníci dopravní policie přesvědčili o své nepostradatelnosti a i o tom, že na vtipech o policajtech, přeci jen něco bude…

 


Odpověď tiskové mluvčí KŘP Libereckého kraje - Vlasty Suchánkové - <20.07.2010 - 14:06 hod.>

Dobrý den pane Kapoune,

k Vašemu telefonickému i e-mailovému dotazu sděluji, že dnes probíhala na území Liberce dopravně bezpečnostní akce (bez speciálního názvu), která byla zaměřena na dodržování pravidel silničního provozu všemi jeho účastníky, tedy i chodci, dále pak na to, zda řidiči používají při jízdě bezpečnostní pásy, vozí děti v zádržných systémech dle zákona, apod.

Akce probíhala v době od 7.00 do 11. hodin a policisté během ní zkontrolovali 62 vozidel a zjistili 35 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Jeden z těchto přestupků byl oznámen správnímu orgánu (jízda bez řidičského oprávnění), ostatní zaplatili blokové pokuty v částce 10 500 korun. Řidiči byli nejčastěji pokutováni za nepoužití bezpečnostních pásů, zádržných systémů či špatný technický stav vozu.

Policisté v rámci dnešní probíhající akce rovněž pokutovali jedenáct chodců, kteří se dopouštěli zejména toho, že přecházeli vozovku mimo vyznačený přechod pro chodce.V ulici Revoluční se tohoto přestupku dopustili čtyři chodci, kdy každý z nich zaplatil za přestupek pokutu ve výši 200 Kč.

A ještě Vámi požadovaná statistika.
V roce 2009 došlo v Liberci k 53 střetům vozidel s chodci, v letošním roce (do dnešního dne) bylo střetů s chodci 29. Letos, ani vloni neevidujeme v ulici Revoluční žádný střet vozidla s chodcem.

Hezký den
Vlasta Suchánková

Pro úplnost ještě přikládám mou následnou reakci - <20.07.2010 - 14:57 hod.>

Vážená paní nprap. Suchánková,
děkuji za Vaší vyčerpávající odpověď.

Dnes v 7:30 hod. jsem byl i já jedním z pokutovaných. Přecházel jsem
ulici přibližně mezi přechodem na začátku Revoluční ulice a velice
sporným (označeným pouze dopravní značkou) přechodem vedoucím z ulice
Pražské. K oběma přechodům jsem byl přibližně stejně vzdálen a v
jednosměrné ulici nebylo žádné auto a po chodníku neprocházel žádný
člověk. To uvádím jen pro ilustraci frekventované dopravní situace v
místě akce. Běžně jsem až doposud nemíval při sobě měřící pásmo, abych
si ověřil zda jsem od obou přechodů vzdálen pouze 45metrů či již
52metrů a tak jsem přešel na druhou stranu chodníku. Policista mi
udělil blokovou pokutu ve výši 200,- Kč a při jejím vypisování přešlo
přímo před jeho vozem 8 lidí mimo vyznačený přechod pro chodce a 3
řidiči museli kvůli oněm chodcům zastavit. Na tuto skutečnost reagoval
policista slovy: „nemohu stíhat všechno“. Nechci tím omlouvat svůj
dopravní přestupek, ale o jeho míře společenské nebezpečnosti si jistě
umíte udělat obrázek sama. O to větší je pro mne překvapení o počtu
pouze čtyř podobně perzekuovaných chodců.
Pokuta samotná byla pouze symbolická, nicméně se osobně domnívám že
kontrola v místě tak nízkého výskytu dopravních nehod, zaviněných
střetem s chodcem, působí, zvláště mezi oběma přechody, spíše jako
báječná zábava několika málo kolemjdoucích, než jako účinná
preventivní akce. Pokud se Policie ČR dlouhodobě snaží o zvýšení
uznání své práce v očích občanů, pak tato konkrétní akce byla spíše v
rozporu s oním trendem.

Ještě jednou bych chtěl poděkovat za vaší reakci a za Váš
profesionální přístup, který dlouhodobě sleduji. O to větším paradoxem
a zároveň zklamáním, je pak pro mne umístění strážníka č. 320823 a
jeho kolegyně do Revoluční ulice dnes ráno.

Copyright © 2021,Miroslav Kapoun. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu není dovoleno další publikování, distribuce nebo tisk materiálů zveřejněných na tomto serveru.