Paroubkův nacionální socialismus

 

V české kotlině se postupně za 30 stříbrných dostává k moci fanatik, kterého touha vládnout přivádí až za samotný okraj demokracie. K porušování soudních nařízení a vyhrožování novinářům.

Když se nyní dívám, u příležitosti 64. výročí konce druhé světové války, na filmy a dokumenty popisující německo na počátku třicátých let minulého století, mám obavu o to, aby se tato, zatím ještě svobodná vůle občanů, dala vzít zpět. Protože jsme se ve "strachu" před Komunistickou stranou Československa zapomněli dívat na mnohem radikálnější a svobodu a individualizmus občana daleko více omezující "stranu veřejného mínění".

Jsou pouze na začátku své nacionálně socialistické cesty. Jsou tak v roce 1929, kdy se v nacistickém Německu omílala tak dlouho lež, až se stala pravdou. Postupně se budoval kult neomylného vůdce a nejen žurnalisté byli zastrašováni pokud měli jiný názor, než ten jediný správný. Sledujme je a nedovolme jim další krok, třeba vybudovat lidové milice, GESTAPO či "kluky kočkovy", nebo jak se má stranické policii nově říkat . 

Vždyť touto cestou už jsme spolu s našimi rodiči a prarodiči za posledních 100 let šli dvakrát. A i když na počátku byla dlážděna 30. stříbrnými, tak nakonec vedla přímo a neomylně do pekel.

Copyright © 2021,Miroslav Kapoun. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu není dovoleno další publikování, distribuce nebo tisk materiálů zveřejněných na tomto serveru.